Langsiktig tenking på skurtreskeren

Anders Wetlesen legger tidlig grunnlaget for neste års suksess

– Suksessfaktoren bak redusert jordarbeiding er å stubbe lavt og fordele halmen jevnt, uttaler Anders Wetlesen, fra setet i sin nye CLAAS LEXION 750.


30 tonn i timen

Rundt hjemgården Sundbyødegården krenger den lysegrønne treskeren seg rundt i en frodig rughveteåker. Skråningene har på enkelte steder om lag 20 prosent helling, kanskje er det da ikke så rart at Anders og faren Tom har kjørt «bakketresker» siden 2001. Til årets sesong investerte de i sin første bakketresker som i tillegg har rotorer istedenfor ristere – et valg de tok på grunn av kapasitet.

– Jeg er veldig fornøyd hittil. Det er en vanvittig kapasitet, og jeg tror ikke det skal være noe problem å ligge på 30 tonn i timen, der åkeren er yterik og forholdene tillater det. I disse bakkene går det imidlertid ikke an å kjøre med skruevogna, smiler Anders.

Tresking som på flatmark

I de bratteste liene, der han kjører på tvers med det 26 fot brede VARIO 770 skjærebordet, ser man at MONTANA styresystemet ikke klarer å kompensere fullt ut. Maksimal kompensasjon er 17% sideveis, og inntil det er så bratt vil Anders sitte like rett som danske kolleger gjør konstant i sine treskere. Er det mer enn dette vil Anders imidlertid kjenne at han begynner å sitte skjevt i setet.

– Det som er bratt er ganske bratt. Å ikke kjøpe MONTANA var derfor ikke noe alternativ for oss!

Framkommeligheten er Anders godt fornøyd med. I tillegg til terrengkompensering er hjulutrustninga av det røslige slaget, 900-hjul foran og 620-hjul bak.

– Treskeren er myk og fin i bevegelsene, og en merker godt at firehjulstrekken hjelper til, fremhever kornbonden.

Med MONTANA skjer uttreskinga på samme måte i bakker som på flatmark. Der han kan, kjører Anders på skrå, men på vendeteigen må han nødvendigvis også treske opp og ned i bakkene. Da kommer AUTO SLOPE viftestyringa til sin rett. AUTO SLOPE justerer opp viftehastigheten i nedoverbakke, og ned i oppoverbakke. I tillegg kompenserer MONTANA styresystemet for at treskeren avvatres inntil 6 prosent i lengderetningen.

– Det jeg konkret er mest fornøyd med der hvordan treskeren er på spill, samt hvordan skjærebordet følger terrenget, framhever Anders.

Konstant renseeffekt

Lite spill kan han takke rensesystemet 3D for. For å få maksimal rensing regulerer nemlig 3D systemet klaffenes innstilling automatisk, slik at materialfordelingen blir jevn i renseverket, og utnyttelsen av soldkapasiteten og rensekapasiteten forblir stabil.

At skjærebordet følger terrenget så godt kan han takke MULIT CONTOUR for. Basert på akselstillingen beveger det innovative MULTI CONTOUR systemet pendelrammen som skjærebordet er festet i, justerer stubbvinkelen og utfører alle de kjente AUTO CONTOUR funksjonene.

Jevn stubbehøyde

Med VARIO skjærebordet kan Anders justere knivens posisjon i forhold til mateskruen. Der det er lav åker kjører han kniven nær mateskruen, og motsatt skyves kniven fram der åkeren en lang.

– VARIO bordet gir jevnere mating i forskjellige vekster. Jeg ser på det som et veldig godt alternativ til skjærebord med belter, forteller Anders.

At han ikke valgte å investere i større skjærebord, begrunner kornbonden i framkommelighet og egenskapene til å plukke legde.

Etter overgang til hybridtresker merker bonden at kapasiteten har endret seg, og da i den retningen han håpte på.

– Det går en del diesel i rå forhold, men så har også kapasiteten økt betydelig og du legger ikke igjen noe på bakken heller. Regner du dieselforbruk per tonn vare er det nok ikke så stor forskjell på rotor og ristere, mener Anders.

Tenker allerede på neste års vekstsesong

Bonden fra Ås driver i overkant av 3 000 dekar, med et svært variert vekstskifte med både raps, havre, åkerbønner og vår- og høstsådd bygg og hvete. Plogen er fortatt en del av maskinparken, men den brukes stadig mindre.

– Vi forsøker å redusere jordarbeidinga, og er derfor opptatt av å stubbe lavt og fordele halmen godt. Ofte er det mye grønn halm når vi stubber så lavt, og da har vi slitt med å skille kornet fra halmen, fordi plantemassen har passert risterne for raskt. Med rotorer blir halmen mer herja med, noe som er en fordel for oss.

Når den unge, offensive bonden sitter og skuer ned på Thulus-aksene som står i kø for å havne inn i loelevatoren, tenker han allerede på neste års avling.

– Hvordan legger jeg best til rette for neste sesong? Jo, da må jeg sørge for å ha den beste kuttinga og det beste spredebilde. På denne treskeren sitter den kraftigste kutteren jeg kunne velge, og sensorer sørger for automatisk kompensering av kasteretningen i sidehellinger, forklarer Anders.

Langsiktig investering

Kornbondens forventer å kjøre om lag 200 timer årlig, og planen er å ha treskeren i ti år.

– Da har verket gått 2 000 timer, men jeg forventer at treskeren vil være attraktiv for det. Da jeg sonderte markedet fant jeg ikke en eneste brukt 750 MONTANA, så jeg tror det vil være mange som vil kjøpe denne når jeg skal bytte, avslutter Anders.

  Fakta om gårdsdrifta:

-        Anders (32) har forpaktet og drevet hjemgården Sundbyødegården siden 2014. 1. januar 2018 kjøper han gården av faren Tom, som sammen med Øyvind Rogstad de to fast ansatte i drifta. I sesong har de også med Gregor, som har jobbet på gården de siste 17 årene. Samboeren Mari er også med å kjøre i onnene.

-        Planteproduksjon foregår på 3 100 dekar, fordelt på høstbygg, vårbygg, havre, raps, åkerbønner, vårhvete og høsthvete. 200 dekar er eid areal, resten er leid.

-        Den offensive bonden er opptatt av langsiktig bruk av jorda, og har de siste årene grøfta 350 dekar. Planen er å grøfte ytterligere 225 dekar i løpet av 2017, og 210 dekar i 2018. I tillegg til grøfting tilfører Anders slam, iblandet kalk.

-        Strategien er å så 1 000-1 500 dekar om høsten, og etableringen skjer i stadig større grad uten plog. Så fort kornet er treska kjører de med skålharv for å smitte halmen og starte omdanningen. Såing har siden 2012 foregått med en Horsch Pronto 6DC.

-        Til årets skuronn fikk Anders levert en CLAAS LEXION 750 MONTANA av CF Maskin.


(Treskeren er 3,62 meter bred med 900-hjul foran og 620-hjul bak.)