En CEMOS fører er uslåelig.

CEMOS AUTOMATIC er et selvlærende førerassistansesystem. Systemet kontrollerer sensorer og innstillinger basert på landbruksøkonomiske målparametere som kornkvalitet, treskekvalitet, rensing, halmkvalitet og gjennomstrømning.

En CEMOS fører er uslåelig.

CEMOS AUTOMATIC er et selvlærende førerassistansesystem. Systemet kontrollerer sensorer og innstillinger basert på landbruksøkonomiske målparametere som kornkvalitet, treskekvalitet, rensing, halmkvalitet og gjennomstrømning.

Konfigurer CEMOS AUTOMATIC individuelt.

Føreren bestemmer.

Legg inn krav til kornkvalitet og maksimalt tillatt tap i systemet. så overtar CEMOS AUTOMATIC og kjører skurtreskeren slik at kriteriene oppfylles

Sett sammen CEMOS selv.

Enten du kjører en enkel versjon eller fullversjon, så konfigurerer du CEMOS AUTOMATIC-systemet individuelt avhengig av hvilke funksjoner som er fornuftige og optimale i forhold til oppgavene dine.

Automatiske VARIO skjærebordsinnstillinger med CEMOS AUTO HEADER.

Den andre sølvmedaljen ble delt ut av juryen for utvidelsen av CEMOS-verdenen på LEXION skurtreskere med CEMOS AUTO HEADER-systemet. For å gjøre ting enklere for føreren under treskingen, har CLAAS utviklet CEMOS AUTO HEADER – et hjelpesystem som automatisk tilpasser bordets innstillinger, som bordlengde samt vertikal og horisontal vindeposisjon, til de rådende treskeforholdene.

Kontrollen er basert på måledata fra en lasersensor og vibrasjonsdata registrert av sjikthøydesensoren i lokanalen. Dette resulterer i en jevn mating av skurtreskeren, som til slutt forbedrer treskeresultatet og muliggjør permanent arbeid med maksimal ytelse.

Funksjonene til CEMOS AUTOMATIC.

CEMOS DIALOG motiverer deg.

CEMOS DIALOG førerassistansesystem guider deg til den optimale maskininnstilling via spørsmål med forslag til løsning. Hvis du bekrefter forslagene, foretar CEMOS DIALOG innstillingene direkte.

AUTO CROP FLOW registrerer spissbelastninger.

AUTO CROP FLOW overvåker kontinuerlig tresking, sekundær utskilling og motorturtall. Hvis den forhåndsinnstilte sluregrensen overskrides, setter systemet i gang tiltak for å sikre at det ikke kommer mer materiale inn i maskinen. Dette unngår stopptid på grunn av blokkeringer, skader eller overbelastning.

AUTO SLOPE-rensing i hellinger.

Tresking i kupert terreng er en utfordring for kornrensing. I oppoverbakke må viftehastigheten reduseres, i nedoverbakke må den økes. AUTO SLOPE avlaster deg som fører ved å styre viftehastigheten avhengig av endringer i terrenget.

 • Det øker utbyttet og reduserer korntapet i bratt terreng.
 • Rensekapasiteten forblir stabil.
 • Avlingsstrømmen gjennom renseverket opprettholdes.

CRUISE PILOT regulerer hastigheten.

Optimal kjørehastigheten øker det totale utbyttet. Avhengig av motorbelastningen styres hastigheten automatisk av CRUISE PILOT. Man kan velge mellom tre strategier:

 1. Maksimal gjennomstrømning med spillkontroll. Du høster alltid på maskinens kapasitetsgrense.
 2. Konstant gjennomstrømning: Alle tilslag utnyttes konstant selv under skiftende forhold.
 3. Cruise control: maskinen jobber med konstant innhøstingshastighet.

CEMOS AUTO CLEANING.

CEMOS AUTO CLEANING regulerer automatisk rensingen via parametrene viftehastighet, øvre og nedre såldåpning. Systemet tester hele tiden ulike ytelsesoptimeringsinnstillinger i bakgrunnen. Hvis parametere som utbytte, kornkvalitet, gjennomstrømning eller fuktighet endres, reagerer CEMOS AUTO CLEANING umiddelbart.

CEMOS AUTO THRESHING.

Systemet forbedrer ytelsen til treskeverket og primær-utskillingen. Den regulerer slagbruåpningen og slagerhastigheten helt automatisk. En sammenligning av alle relevante innstillinger for ytelsesoptimalisering foregår i bakgrunnen. Tallrike sensorer i maskinen støtter databasen

CEMOS AUTO SEPARATION.

CLAAS HYBRID skurtreskere optimaliserer kontinuerlig sekundærutskillingen ved hjelp av CEMOS AUTO SEPARATION. Den justerer automatisk hastigheten til slagerne og posisjonen til slagbruene etter hvert som innhøstingsforholdene endres. Uavhengig av føreren, kontrollerer CEMOS AUTO SEPARATION forskjellige innstillinger i bakgrunnen og velger den beste.

Høsting på grensen.

CEMOS AUTOMATIC finner selv den beste innstillingen på enhver åker.

 • Føreren blir betydelig avlastet.
 • Du oppnår større kapasitet og renere korn
 • Maskinens drivstoffeffektivitet forbedres
 • Du får ingen feil på grunn av feil innstillinger
 • Du reduserer effektivt kostnader og arbeidsinnsats