Maskiner på nett

Få bedre tid. Spar penger.

Vi tror at du nå kan få mer ut av dine CLAAS maskiner enn noen gang tidligere. Størrelse og effekt er ikke lenger alt. Vi tror intelligens er en stadig viktigere nøkkel til suksess og god økonomi.

Derfor legger vi maskinene på nett.

Maskiner på nett

Få bedre tid. Spar penger.

Vi tror at du nå kan få mer ut av dine CLAAS maskiner enn noen gang tidligere. Størrelse og effekt er ikke lenger alt. Vi tror intelligens er en stadig viktigere nøkkel til suksess og god økonomi.

Derfor legger vi maskinene på nett.

Maskiner på nett.

CLAAS tilbyr ulike komponenter som kan kombineres helt etter ditt behov.

REMOTE SERVICE.

Raskere problemløsning.

  • Maskinen oppdager selv feil og informerer føreren
  • Maskinen sender feilmelding til din servicepartner
  • Din servicepartner identifiserer feilen uten å måtte oppsøke maskinen

Fordelen: Umiddelbar problemløsning og levering og montering av reservedeler på lokalisert sted.

Proaktiv vedlikeholdsplan.

  • Maskinen gir selv beskjed til din servicepartner når det er behov for vedlikehold
  • Din servicepartner kommer med forslag til tidspunkt for servicebesøk
  • Din servicepartner bestiller CLAAS ORIGINAL deler på forhånd i henhold til omfanget av nødvendig vedlikehold

Fordelen: Rask service.

TELEMATICS.

TELEMATICS er et digitalt dataoverføringssystem som kontinuerlig henter og dokumenterer arbeidsdata, kjørespor og høstedata fra skurtreskere, fôrhøstere og traktorer med TELEMATICS. Alle data overføres via mobiltelefon fra maskinene til serveren, der de behandles og lagres. Fra serveren kan de hentes og leses live og senere i TELEMATICS Portal via Internett og PC, nettbrett eller smarttelefon, eller eksporteres til all vanlig gårdsprogramvare for videre behandling.

Automatisk dokumentasjon.

Den enkleste måten å dokumentere på er å bruke "Automatisk dokumentasjon". Denne modulen sparer mye arbeid og øker datasikkerheten. Når avlingsgrensene er angitt i TELEMATICS, gjenkjenner systemet automatisk hvilken avling den aktuelle maskinen kjører på og lager avlingsbasert dokumentasjon for hvert oppdrag med både kjørespor og avlingsgrenser.

Bestill nå

Mobilapp.

For at man kan bruke TELEMATICS hele tiden, tilbyr CLAAS en app for operativsystemene iOS og Android. Denne appen følger samme filosofi som hjemmesiden og guider deg gjennom trinnene "informere, analysere og optimalisere" ved hjelp av moderne flåtestyring. En integrert navigasjonsfunksjon viser også de korteste rutene til de ulike maskinene. I tillegg til maskindataene kan den som bruker appen også se oppsummeringer og status i "Automatisk dokumentasjon". Slik blir det enkelt å holde øye med arbeidsflyt og effektivitet.

Fordeler:

  • Enkel og intuitiv - alltid og over alt
  • Ingen ekstra kostnad
  • Viktig informasjon om pågående arbeidsprosesser
  • Rask og lesbar informasjon om all relevant aktivitet

Last ned for iOS     Last ned for Android

TELEMATICS ON IMPLEMENT (TONI).

Med TONI får man ikke bare alle data som er relevante for traktoren, man får også alle data fra redskapene. Denne teknikken er ikke begrenset til bare CLAAS maskiner så data fra andre redskapsprodusenter kan også benyttes sammen med TONI.

FLEET VIEW.

Appen gir føreren beskjeder og informasjon i sanntid om bl. a. oppdrag, posisjoner, andre maskiner og tankens fyllingsgrad.

Man unngår dødtid og unødvendig kjøring. På denne måten blir effektiviteten til høstemaskinene utnyttet fullt ut, kostnadene reduseres på grunn av lavere dieselforbruk og jorda blir mindre utsatt for kjøreskader. De overførte dataene fra LEXION, TUCANO eller JAGUAR på smarttelefonen eller nettbrettet øker effektiviteten enormt. FLEET VIEW-appen fra CLAAS reduserer belastningen på førerene, spesielt på lange arbeidsdager.

Last ned for iOS