Vi bruker Cookies (egne og fra tredjepart, f.eks. Google Analytics.) for å hjelpe deg med å bruke våre nettsider og bedre skreddersy våre tjenester til dine interesser. Ved videre bruk av våre nettsider er bare teknisk nødvendige Cookies angitt, med aksept blir alle Cookies (også markedsføring av Cookies) satt. Ditt samtykke er frivillig og kan tilbakekalles når som helst i fremtiden.

Ytterligere informasjon finnes i vår personvernerklæring.

Aksepterer

PRESISJON.

CROP SENSOR.

CROP SENSOR er et verktøy for optimalisert bruk av N gjødsel, vekstregulerende midler eller plantevernmidler i ulike kulturer. Den optimale nitrogentilførselen påvirker avling og kvalitet betraktelig. Det er mye å spare, både miljømessig og økonomisk, på å bruke bare den mengden som trengs.

AUTO MODE.

I AUTO modus overtar CROP SENSOR hele kallibreringsprosessen fra føreren. Den utnytter det optimale reguleringsområdet og beregner automatisk bestandets middelverdi i alle avlingstyper. Føreren trenger bare å oppgi en gjennomsnittlig applikasjonsmengde og et anbeflat reglueringsområde.

AGROCOM MAP.

Hvor store avlinger har blitt høstet fra ulike felt? Hvilken sammenheng er det mellom avlingsstørrelsen og innsats av gjødsel, plantevern, jordbearbeiding osv? Svarene på disse spørsmålene kan du finne i kartene laget med AGROCOM MAP.

Avlingskart.

Med hjelp av dataene fra jobbadministrasjonsprogrammet kan du benytte din LEXION eller JAGUAR til å lage avlingskart. Sensorer på maskinene måler avling og fuktighet mens CEBIS legger inn geografiske koordinater ved hjelp av GPS-baserte satellittdata.

 
Download Center
Brosjyre EASY