CLAAS REMAN LINE

Så god som ny.

Med REMAN-deler tilbyr CLAAS et byttedelprogram som et økonomisk alternativ til den nye delen.

CLAAS REMAN LINE

Så god som ny.

Med REMAN-deler tilbyr CLAAS et byttedelprogram som et økonomisk alternativ til den nye delen.

CLAAS REMAN LINE - byttedelprogammet

Så god som ny.

Hver detalj i CLAAS ORIGINAL-deler inneholder materiale og energi av høy kvalitet. Derfor tar CLAAS tilbake brukte deler, overhaler dem industrielt og tilbyr dem under navnet CLAAS REMAN som et kostnadseffektivt alternativ til nye deler.

Når det gjelder gjenvinning, legger vi stor pris på økonomi og serielik kvalitet. CLAAS REMAN-deler gjennomgår de samme testene i teknisk utvikling som nye deler. Dette garanterer optimal funksjonalitet hos CLAAS REMAN-delene som er i bruk.

Kostnadsbesparelser.

Gjennom prosessoptimalisering og forbedringer av interne logistikkprosesser har vi lyktes med å redusere kostnadene for utvalgte CLAAS REMAN-deler betydelig, samtidig som vi har samme kvalitet. Vi vil gjerne gi denne kostnadsfordelen videre til deg.

CLAAS REMAN Byttedeler har mange avgjørende fordeler:

  • Kortere driftsstopp - ved å skifte komplette komponenter, noen ganger direkte på arbeidsstedet
  • Lave priser - på grunn av prisfordeler for reservedeler vs. nye deler (noen ganger > 50%)
  • Høy kvalitet - takket være industriell prosessering av CLAAS REMAN-delene
  • Teknisk forbedring - gjennom direkte henvisning til serieproduksjon
  • Opprettholde verdi - ved å bruke teknisk nye CLAAS REMAN-deler
  • Verdifulle reparasjonsløsninger - også for eldre maskiner med CLAAS REMAN-deler
  • CLAAS REMAN-deler overholder garantien som kreves av nye deler
  • Aktivt miljøvern - ressursene blir bevart gjennom gjenbruk av gamle deler