Spar kostnader med Smart Farming.

Med Smart-Farming program og maskinvare sparer du kostnader og legger grunnlaget for ekte presisjonslandbruk.

Spar kostnader med Smart Farming.

Med Smart-Farming program og maskinvare sparer du kostnader og legger grunnlaget for ekte presisjonslandbruk.

Smart Farming: Presisjonslandbruk og kostnadsreduksjon med digitale løsninger

Smarte maskiner og redskaper har potensial til å gjøre gårdene mer kostnadsbesparende og fremtidssikre. Med digitalt nettverk, automatisk dokumentasjon og virtuelle verktøy for presisjonsjordbruk har du verktøyene som gjør gården egnet for Smart Farming.

Bli kjent med CLAAS Smart Farming

Hva er Smart Farming?

Riktignok høres ikke Smart Farming spesielt konkret ut i begynnelsen. Du driver sannsynligvis allerede virksomheten din på en intelligent måte i dag, selv uten digitale hjelpere. Men med dem kan hverdagsprosessene forenkles, automatiseres og forbedres ytterligere. Smart Farming betyr at landbruksmaskiner, redskaper, arbeidsprosesser og gårdsdrift er digitalt koblet sammen. Basert på tilgjengelige maskin- og driftsdata kan Smart Farming hjelpe deg med å planlegge og dokumentere utført arbeid for å kunne ta velfunderte beslutninger.

Trinn 1: Presisjonsjordbruk med optimaliserte maskiner

Med elektroniske innebygde systemer for maskinoptimalisering tar du det første skrittet mot Smart Farming. Med slike assistansesystemer, som CEMOS fra CLAAS, kan du sikre de best mulige innstillingene på landbruksmaskinene dine. Du, eller føreren din, definerer om arbeidet med traktoren, skurtreskeren eller snitteren skal være rettet mot maksimal effektivitet eller maksimal ytelse. Basert på dette innspillet bestemmer systemet automatisk de best mulige innstillingene for traktoren eller innhøstingsmaskinen. Under jordbearbeidingen bestemmes f.eks. de riktige verdiene for ballast, dekktrykk eller motorytelse. For innhøsting kan systemet automatisk justere maskinen uten å ta opp førerens tid for beslutningstaking. På denne måten bidrar assistansesystemer for maskinoptimalisering til å optimalisere hele innhøstingsprosessen.

Med et integrert GNNS-basert styresystem på landbruksmaskiner dine som GPS PILOT CEMIS 1200 fra CLAAS, kan du også sikre nøyaktige resultater på arealet når du dyrker, sår, gjødsler, pleier og høster. Ved å definere optimal sporfølging før arbeidsstart, kan styring og kjørespor automatiseres, og optimale resultater kan garanteres uten ineffektive overlappinger. Så du er godt på vei til et datastøttet presisjonslandbruk.

Trinn 2: Landbruksmaskiner i nettverk

Med avansert dataadministrasjon kan du til enhver tid holde øye med hele maskinparken. Dette er viktig for Smart Farming fordi bare dersom du vet når hvilken maskin har utført bestemt arbeid og hva den nåværende tilstanden er, kan du trekke konklusjoner for fremtidig planlegging og kommende arbeidstrinn. Med løsninger som Machine connect fra CLAAS, overføres data som brukte maskininnstillinger, driftstilstand, drivstofforbruk og plassering til nettportalen din via mobiltelefon og gjøres tilgjengelig i sanntid. Samtidig blir det fullførte arbeidet automatisk lagt inn i dokumentasjonen på en påvirkningsrelatert måte. Takket være det smarte nettverket hos maskinene dine, kan du ta det første skrittet mot dokumentasjon uten å måtte gjøre noe selv, og du kan få en samlet oversikt for fremtidig planlegging.

Nivå 3: Hele driften i én programvare med Farm-Management for gården

Det siste trinnet for Smart Farming er å kombinere alle planleggings- og dokumentasjonsdata fra gården din i ett administrasjonssystem for gården. Med programvareløsninger som 365FarmNet kan du minimere den administrative arbeidsbelastningen, og også holde overblikk over alt. Et administrasjonssystem for gården gir deg en oversikt over alt som er viktig for deg, fra gårdsdrift og dyrking av avlinger, til data om presisjonslandbruk og flåtestyring. Samtidig kan du planlegge fremtidig arbeid med sans for proporsjoner, f.eks. ved å lage kart over innsatsmidler basert på satellittbilder, planlegge kjørespor og definere de neste arbeidstrinnene.

Hvem passer Smart Farming og presisjonslandbruk for?

Det beste med Smart Farming: Systemet passer i utgangspunktet for alle gårder. På grunn av de forskjellige inngangsnivåene kan hvert driftsenhet oppgradere trinnvis. Hvis du allerede har gjort fremskritt i den digitale utviklingen, kan du enkelt utvide repertoaret med flere maskin- og programvareløsninger. Størrelsen på gården spiller heller ingen rolle: Selvfølgelig har store gårder stor nytte av optimalisering, men mindre gårder som familiegårder kan også operere bedre med bruk av for Smart Farming og presisjonslandbruk.

Smart Farming: Digital prosess lar deg fokusere på det essensielle

Enten du bestemmer deg for å digitalisere gården helt eller starte med små skritt, sikrer Smart-Farming løsninger at du sparer kostnader og unngår tap. Fremfor alt gir det deg muligheten til å fokusere på det essensielle, nemlig jordbruk. For alle andre nødvendige administrative og planleggingsrelaterte aktiviteter, kan automatisering med Smart Farming gjøre livet ditt enklere.

Bli kjent med CLAAS Smart Farming