CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivitet på løpende bånd.

CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivitet på løpende bånd.

Skjærebord med transportbelte. CONVIO FLEX / CONVIO.

Produktivitet på løpende bånd.

Skjærebord med transportbelte er i bruk hvor lavtvoksende avlinger med lavtsittende aks eller vanskelige høsteforhold (legde, gjennomvekst) krever svært lav stubbhøyde.

CONVIO FLEX med fleksibel knivbjelke er designet for universell bruk i alle avlinger som treskes, f.eks. korn, oljevekster, erter, grassorter osv. CONVIO (med stiv knivbjelke) er spesielt egnet for korn.

Skjærebord med transportbelte for høyere kapasitet.

Den kontinuerlige avlingsstrømmen fra skjærebordet mater treskeverket jevnt med stor avlingsmengde.

På CONVIO-skjærebordene har føreren tilgang til ulike assistentsystemer som kan betjenes fra førerhuset, f.eks. automatisk regulering av vindens trekkraft, AUTOMATISK BELT SPEED og AUTO FLEX, som automatisk sikrer optimal innstilling av skjærebordet.

CONVIO.

Innovativ vinde for maksimal gjennomstrømning.

Vinden med sin innovativt utformede og justerbare kambane gjør at tindene på vinden kan plukke opp avlingen før den skjæres, og dermed minimere tapet, særlig i legde. Spesielt i korte vekster sikrer tindene optimal mating av avlingen inn på skjærebordet.

Automatisk regulering av vindens trekkraft.

Den hydrauliske driften av vinden gjør det mulig å tilpasse seg automatisk til vanskelige høsteforhold som f.eks. i legde. Det er en automatisk høydestyring som er basert på de forhåndsinnstilte verdiene for trykk og følsomhet, og forhindrer dermed at tindene stikker ned i bakken.

AUTOMATIC BELT SPEED for beltene.

AUTOMATIC BELT SPEED førerassistentsystem tilpasser beltehastighetene helt automatisk og kontinuerlig til kjørehastigheten under alle forhold.

CONVIO138012301080930770
Effektiv arbeidsbreddemm137901226010740922769
Vertikal bevegelse av knivbjelken
overmm
undermm
Beltedybde for sidebeltenemm1079,501079,501079,501079,501079,50
Skjærebordhøydemm13291329132913291329
Rapsutstyr

Skjærebordsautomatikk

○ Tilleggsutstyr – Leveres ikke

CONVIO FLEX.

ACTIVE FLOAT for knivbjelken.

Takket være ACTIVE FLOAT vektavlastningssystem kan marktrykket til knivbjelken tilpasses høsteforholdene fra førerhuset mens du kjører.

Stor avlastning av føreren.

Den intelligente marktilpasningen AKTIV FLOAT på CONVIO FLEX gjør det mulig å bytte fra stiv til fleksibel modus og tilbake med et tastetrykk.

Optimal fleksibilitet på ujevn mark.

CONVIO FLEX kan kjøres i fire forskjellige moduser:

  1. Korn: stivt skjærebord
  2. Legde: skifte om fra stivt til fleksibelt med et knappetrykk
  3. Manuelt Flex-modus: for vekster nær bakken som oljevekster, erter, gras
  4. AUTO FLEX: automatisk den laveste stubbhøyden

En automatisk tilpasning av skjærebordhøyden gjøres i AUTO FLEX: CONVIO FLEX er uavhengig og avgjør kontinuerlig om knivbjelken kan senkes ytterligere for å oppnå den laveste stubbhøyden

CONVIO FLEXFLEX 1380FLEX 1230FLEX 1080FLEX 930FLEX 770
Effektiv arbeidsbreddemm137901226010740922769
Vertikal bevegelse av knivbjelken
overmm9090909090
undermm135135135135135
Beltedybde for sidebeltenemm1079,501079,501079,501079,501079,50
Skjærebordhøydemm13291329132913291329
Rapsutstyr
Skjærebordsautomatikk

○ Tilleggsutstyr– Leveres ikke