TERRA TRAC belteunderstell

Jordvern bidrar til overskudd.

Beltenes store kontaktarealer for skurtreskere, finsnittere og traktorer beskytter bakken. Med sin lille transportbredde kan de kjøre på veien i hastigheter på opptil 40 km/t.

TERRA TRAC belteunderstell

Jordvern bidrar til overskudd.

Beltenes store kontaktarealer for skurtreskere, finsnittere og traktorer beskytter bakken. Med sin lille transportbredde kan de kjøre på veien i hastigheter på opptil 40 km/t.

Allerede overbevist.

William og Harry Barton, Nottinghamshire, Storbritannia

“Vi hadde noen våte innhøstninger og kunne se skaden som skurtreskeren med det store skjærebordet forsårsaket. Vi var sikre på at belter ville være den rette løsningen på dette - og vi hadde helt rett. Det hadde regnet mye denne sesongen og TERRA TRAC-maskinen vår var den eneste skurtreskeren i området som klarte å kjøre på åkrene. Beltene betalte seg på bare ett år. Etter dette har vi vært begeistret for konseptet. Målet vårt er å holde jorda i best mulig stand. Derfor er vi avhengige av kontrollert trafikk i dag. Men beltene har også andre fordeler: På vendeteigene trenger ikke skurtreskere å redusere hastigheten for å snu, kjørestabiliteten er betydelig høyere med beltene.”

 • Til driften
  William og Harry Barton, Nottinghamshire, Storbritannia
  Areal: 14150 dekar
  Veksttype og areal: vinterhvete 4250 dekar, vinterbygg 2830 dekar, raps 2830 dekar, åkerbønner eller sommerfeltbønner 2120 dekar, sommerbygg 1050 dekar, sommerhvete 1070 dekar
  Jord: medium til tung leirjord
  Arbeidere: William og Harry Barton, tre heltidsansatte, to midlertidige medhjelpere under innhøstingen
  Aktuell skurtresker i bruk: LEXION 780 TERRA TRAC

Alexander Klümper, Bias, Tyskland

”Jordvern har alltid vært veldig viktig for oss i vårt firma. Så det var bare logisk å velge kombinasjonen med TERRA TRAC. Akkurat nå med Controlled Traffic og i direktesåing er det knapt noen vei utenom. En så stor maskin med dekk ville rett og slett hatt marktrykk som var for høye eller maskinen ville vært for bred, som ikke kan håndteres med våre store avstander mellom åkrene. Takket være belteunderstellet er føringen av skjærebordet fenomenal og et absolutt "must" med skjærebordbredde på 12 m. Skurtreskeren er helt stødig ved hvilken som helst hastighet, selv erter kan treskes raskt.”

 • Til driften
  Alexander Klümper, Bias, Tyskland
  Areal: 7600 dekar
  Veksttype og areal: bygg, mais, erter hver 950 dekar i årsgjennomsnitt, raps 1900 dekar, hvete 2750 dekar
  Jord: sand til sandholdig leirjord
  Arbeidere: Alexander Klümper, to heltidsansatte, tre medhjelpere under innhøstingen
  Aktuell skurtresker i bruk: LEXION 770 TERRA TRAC

David og Finlay Hay, Perthshire, Storbritannia

“Med TERRA TRAC belteunderstell etterlater vi oss betydelig færre kjørespor og kan ganske enkelt jobbe i bakker der vi tidligere hadde vanskeligheter med gripeevnen. En annen stor fordel er den smale transportbredden på vei. Dette er et viktig poeng for oss, fordi vi jobber på 25 driftsenheter innenfor en radius på 29 km.”

 • Til driften
  David og Finlay Hay, Perthshire, Storbritannia
  Areal: 26300 dekar
  Veksttype og areal: vinterhvete 8800 dekar, raps 2800 dekar, vinterbygg 1700 dekar, sommerhavre 3300 dekar, sommerbygg 1000 dekar, kålrot 450 dekar, poteter 2800 dekar, erter 3200 dekar, gjenværende areal med grasmark og økologisk prioritert område
  Jord: tung leirjord, lett sandjord
  Arbeidere: David og Finlay Hay, to fast ansatte, fem medhjelpere
  Aktuell skurtresker i bruk: LEXION 780 TERRA TRAC

Robert og Ed Salmon, Norfolk, Storbritannia

“En god jordstruktur er vår topp prioritet. Den ekstra investeringen med TERRA TRAC lønnet seg raskt, fordi det gjør at vi kan kjøre på åkrene selv under betydelig dårligere forhold uten å skade jorda. Å bruke 900-dekk ville rett og slett ikke fungert på de smale veiene våre.

Beltene ga oss en uventet forbedring ved å øke arbeidskapasiteten. De gir mer stabilitet og dermed jevnere styring av skjærebordet, slik at vi kan kjøre raskere på åkeren. Og når du kjører over kjørespor merker du ikke en gang at de er der.”

 • Til driften
  Robert og Ed Salmon, Norfolk, Storbritannia
  Areal: 19640 dekar
  Veksttype og areal: vinterhvete 6490 dekar, vinterbygg 209 dekar, sommerbygg 99 dekar, grønne bønner 2700 dekar, grasfrø 460 dekar, linfrø 1530 dekar, raps 3610 dekar, mais til surfôr 420 dekar, grønnsnittet rug 90 dekar, rug for brygging 390 dekar, sukkerroer 300 dekar, poteter og løk 580 dekar
  Jord: hovedsakelig leirholdig jord, deler med lett sandjord
  Arbeidere: Robert og Ed Salmon, fire ansatte og noe ekstrahjelp under innhøstingen
  Aktuell skurtresker i bruk: LEXION 780 TERRA TRAC